fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


27 d'octubre de 2021,

Preguntes freqüents accés a GestIb

En aquest document trobareu informació sobre l'accés a Gestib per a pares mares i tutors. En cas de no tenir usuari heu d'emplenar el formulari de sol.licitud i enviar-lo a la secretaria del centre. Per qualsevol dubte podeu enviar un correu electrònic a secretaria@iescteib.org.

Formulari sol.licitud pares, mares i tutors