fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


4 de maig de 2022,

S'ha publicat el calendari del procés d'admissió als cicles formatius de Formació Professional. Podeu trobar la informació al següent enllaç:

https://www.caib.es/sites/fp/ca/informacia_proces_dadmissio_curs_2022-2023/