fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


4 de maig de 2022,

S' ha publicat l'espai web «Estàs ben informat de com funciona la PBAU?», on trobareu l'horari dels exàmens de la PBAU 2022 i tota la informació relativa a la prova: calendari, paràmetres de ponderació, adaptacions, simulador, consells, etc.

D'altra banda, s'ha previst obrir un termini extraordinari de matrícula per a les proves d'admissió als graus d'Educació Infantil i/o Primària (PAP_Edu) del 9 al 10 de maig de 2022, per UIBdigital.

Recordau també que s'ha publicat la convocatòria de les beques generals del Ministeri d'Educació i Formació Professional per al curs 2022-23 i el termini per presentar la sol·licitud acaba el dia 12 de maig de 2022 a les 24 hores.

Moltes gràcies