fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


16 de setembre de 2020,

Les classes de 2n de Batxillerat, Bloc I,  Bloc II i Bloc III seran sempre presencials. L'assistència dels subgrups de 3r, 4t i 1r de Batxillerat es faran en setmanes alternatives segons el següent calendari que s'anirà actualitzant. A les setmanes assenyalades el subgrups corresponents assistiran al matí i a la tarda a la resta de setmanes.